Feel the Water
WÜS DELUXE

4020

WÜS DELUXE

Kompaktne hidrauličke grejne stanice za stambene objekte

Povezivanje sistema grejanja sa decentralizovanim zagrevanjem tople vode

kompaktna grejna stanica sa hidrauličkim interfejsom sa pripremom tople vode na principu konstantnog protoka vrši predavanje toplote grejnim telima

Proizvodi se u ugradnoj (sa poklopcem) ili nadgradnoj verziji (kutija). Veza između cevi i kompaktne grejne stanice ostvaruje se preko patentiranog instalacionog sistema sa predinstaliranim priključnicama

Opciono se može povezati sa predinstaliranim setom priključaka iz poda.

Opcije:

 • WÜS DELUXE sa prioritetnim krugom za toplu vodu (15 l/min.) 1 4008 20
 • WÜS DELUXE sa prioritetnim krugom za toplu vodu (18 l/min.) 1 4022 16
 • WÜS DELUXE sa prioritetnim krugom za toplu vodu (22 l/min.) 1 4022 21
 • WÜS DELUXE (15 l/min.) 1 4008 22
 • WÜS DELUXE (18 l/min.) 1 4022 17
 • WÜS DELUXE sa izolovanim cevima (15 l/min.) 1 4008 90
 • Maks. radna temperatura 90°C
 • Maks. radni pritisak 6 bar
 • Maks. toplotna snaga 10 kW
 • Min.statički pritisak hladne vode 2.8 bar
 • Maks. diferencijalni pritisak 2 bar

Oprema koja se naručuje posebno:

 • Ugradna kutija i poklopac, boja bela, emajlirana (RAL 9003)
 • Nadgradna kutija sa predinstaliranim priključcima
 • Kontrolna grupa sa opsegom podešavanja 20°C – 50°C koja se sastoji od zonskog ventila, termostata sa nalegajućim senzorom, sigurnosnog termostata i cirkulacione pumpe, razdelnika sa protokomerima i termostatskim ulošcima
Šifra Naziv artikla
 • Pak.
1 4020 71 Ugradna kutija i poklopac, boja bela, emajlirana (RAL 9003) 3–9 izlaza.
 • 1
1 4020 72 Ugradna kutija i poklopac, boja bela, emajlirana (RAL 9003) 10–12 izlaza.
 • 1
1 4020 73 Nadgradna kutija sa predinstaliranim priključcima, kontrolna grupa sa opsegom podešavanja 20°C – 50°C koja se sastoji od zonskog ventila, termostata sa nalegajućim senzorom, sigurnosnog termostata i cirkulacione pumpe, 3x razdelnik sa protokomerima i term
 • 1
1 4020 74 Kao 1 4020 73, ali sa 4x razdelnikom
 • 1
1 4020 75 Kao 1 4020 73, ali sa 5x razdelnikom
 • 1
1 4020 76 Kao 1 4020 73, ali sa 6x razdelnikom
 • 1
1 4020 77 Kao 1 4020 73, ali sa 7x razdelnikom
 • 1
1 4020 78 Kao 1 4020 73, ali sa 8x razdelnikom
 • 1
1 4020 79 Kao 1 4020 73, ali sa 9x razdelnikom
 • 1
1 4020 80 Kao 1 4020 73, ali sa 10x razdelnikom
 • 1
1 4020 81 Kao 1 4020 73, ali sa 11x razdelnikom
 • 1
1 4020 82 Kao 1 4020 73, ali sa 12x razdelnikom
 • 1
 

KAT_PROJECT