Feel the Water
WÜS DELUXE

4008

WÜS DELUXE

kompaktna grejna stanica sa hidrauličkim interfejsom sa pripremom tople vode na principu konstantnog protoka vrši predavanje toplote grejnim telima.

Proizvodi se u ugradnoj (sa poklopcem) ili nadgradnoj verziji (kutija).

Veza između cevi i kompaktne grejne stanice ostvaruje se preko patentiranog instalacionog sistema sa predinstaliranim priključnicama.

Opciono se može povezati sa predinstaliranim setom priključaka iz poda.

 • Asimetrični suprotosmerni zavojni bakarno lemljeni izmenjivaa toplote od nerđajućeg čelika
 • Patentiran i WRAS-sertifikovan kontroler pritiska i temperature za centralno regulisanje temerature tole vode
 • Kaskadna zaštita preko ugrađenog HERZ mešnog ventila za pijaću vodu
 • Regulator diferencijalnog pritiska na grejanoj strani permanentno fiksiran na 23 kPa sa integrisanim zonskim ventilom sa navojnim priključkom M 28 x 1.5 mm za električni pogon; hod klipa 4 mm
 • Aktuator za regulator diferencijalnog pritiska; 230 V, 50 Hz,normalno zatvoren
 • Permanentna raspoloživost tople vode čak i u letnjem režimu rada zahvaljujući temeraturno regulisanom bajpas prestrujavanju fiksiranom na 45°C
 • Adapter za protokomer hladne vode 80 mm – G 3/4 od decinkovanog mesinga, pogodan za dugotrajno korišćenje
 • Adapter za protokomer tople vode 110 mm – G 3/4od decinkovanog mesinga, pogodan za dugotrajno korišćenje
 • Hvatač nečistoća sa finim sitom na ulazu primarnog voda
 • Hvatač nečistoća sa finim sitom na povratu sekundarnog voda
 • Maks. radna temperatura 90°C
 • Maks. radni pritisak 10 bar
 • Maks. toplotna snaga 10 kW
 • Min. statički pritisak hladne vode 2.8 bar
 • Protok slavine 15 l/min. (10/50°C)
 • Izlazna snaga izmenjivača toplote 42 kW
 • Maks. diferencijalni pritisak 2 bar
Šifra Naziv artikla
 • Pak.
1 4008 22 WÜS DELUXE
 • 1
1 4022 17 Kao 1 4008 22, samo je Protok slavine 18 l/min. (10/50°C), Izlazna snaga izmenjivača toplote 51 kW
 • 1
1 4008 90 Kao 1 4008 22, sa izolovanim cevima
 • 1
 

KAT_PROJECT