Feel the Water
Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS

4002

Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS

Diferencijalni pritisak je fiksiran na 50 kPa bez predpodešavanja, kompaktnog dizajna. Kućište od DZR mesinga sa obostranim spoljnimcevnim navojem DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedištima. Aktuator za dvopoložajno regulisanje. Stezni set i adapter se naručuju posebno (6210, 6220, 6235, 6236, 6240 - izabrati prema tehničkom listu).

Šifra Naziv artikla
 • DN
 • Dim.
 • I/h
 • Pak.
1 4002 91 Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS
 • 15
 • G 3/4
 • 50-900
 • 1
1 4002 92 Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS
 • 20
 • G 1
 • 100-1200
 • 1
1 4002 93 Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS
 • 25
 • G 5/4
 • 150-1800
 • 1
1 4002 94 Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS
 • 32
 • G 1½
 • 200-4000
 • 1
1 4002 95 Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS
 • 40
 • G 1¾
 • 400-6500
 • 1
1 4002 96 Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS
 • 50
 • G 2 3/8
 • 400-7000
 • 1
 

KAT_PROJECT