Feel the Water
Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX

4202

Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX

Diferencijalni pritisak je permanentno podešen na 23 KPa . Kućište od DZR mesinga sa obostranim unutrašnjim cevnim navojem i kapilarom od 1000 mm.

Šifra Naziv artikla
 • DN
 • I/h
 • Pak.
1 4202 21 Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX
 • 15
 • 50- 900
 • 1
1 4202 22 Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX
 • 20
 • 100-1200
 • 1
1 4202 23 Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX
 • 25
 • 150-1800
 • 1
1 4202 24 Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX
 • 32
 • 200- 4000
 • 1
1 4202 25 Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX
 • 40
 • 400-6500
 • 1
1 4202 26 Regulator diferencijalnog pritiska 4202 FIX
 • 50
 • 400- 7000
 • 1
 

KAT_PROJECT