Feel the Water
HERZ grupa za dopunu sistema grejanja

I0321

HERZ grupa za dopunu sistema grejanja

HERZ grupa za dopunu sistema grejanja

  • Komplet, sastoji se od sistemskog separatora, reducira pritiska, manometra i jedinice za dopunu prema VDI2035 odnosno ÖNORM H5195

U zavisnosti od odabrane mešavine jonskog izmenjivača, voda se omekšava u skladu i pH vrednost se povećava između 8.2 i 8.7 u alkalnoj zoni. Pošto se takođe uklanjaju i korozivni joni hlorida i sulfata, dugotrajna zaštita od korozije se postiže čak i bez dodatnog hemiskog tretmana.

  • Kućište od kovanog mesinga
  • Maks. radni pritisak 6 bar
  • Maks. temperatura 65°C
Šifra Naziv artikla
  • DN
  • Pak.
I 0321 01 HERZ grupa za dopunu sistema grejanja
  • 15
  • 1
I 0321 02 HERZ grupa za dopunu sistema grejanja
  • 20
  • 1
 

KAT_PROJECT