Feel the Water
HERZ procesorski kontroler F-100

7793

HERZ procesorski kontroler F-100

Za upravljanje prema spoljašnjoj temperaturi. Predefinisani programi kontrolera za povezivanje do dva grejna kruga sa motorima upravljanim u tri tačke ili jednog grejnog kruga sa dodatnim snabdevanem toplom vodom.

Komunikacija preko RS 485. Integracija sa SCADA sistemom upravljanja preko MODBUS protokola.

  • 4 analogni Pt1000 ulaz
  • 6 digitalnih izlaza SSR 240 V/3 A
  • 2 digitalna ulaza
  • Ambientalna temperatura 0–70°C
  • Zaštita IP 40.
Šifra Naziv artikla
  • Pak.
F 7793 70 HERZ procesorski kontroler F-100
  • 1
 

KAT_PROJECT