Feel the Water
HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom

4007

HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom

Proporcionalni regulator sa pravim kućištem bez eksternog pogona, za dvocevne sisteme sa radijatorskim termostatskim ventilima. Diferencijalni pritisak 5–30 KPa kontinualno podesiv. Mesing otporan na decinkovanje, navojni priključak obostrano, kapilarna cev 1000 mm.

Šifra Naziv artikla
 • DN
 • Dim.
 • I/h
 • Pak.
1 4007 01 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 15
 • 1/2
 • 50-1200
 • 1
1 4007 02 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 20
 • 3/4
 • 50-1200
 • 1
1 4007 03 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 25
 • 1
 • 200-4000
 • 1
1 4007 04 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 32
 • 250-4250
 • 1
1 4007 05 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 40
 • 200-5750
 • 1
1 4007 06 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 50
 • 2
 • 750-9000
 • 1
1 4007 07 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 65
 • 750-10000
 • 1
1 4007 08 HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4007 sa unutrašnjim navojnim priključkom
 • 80
 • 3
 • 750-12000
 • 1
 

KAT_PROJECT