Feel the Water
Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F

4007 F

Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F

Proporcionalni regulator sa ravnim sedištem bez dodatnog napajanja energijom, za dvocevne sisteme sa termostatskim ventilima grejnih tela.

 • Razlika pritiska se može podešavati od 5–30 kPa, kontinualno.
 • Kućište napravljeno od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica po EN 1092, PN 16; Dužina na osnovu EN-551-1, osnovna serija 1, plavo lakirano.
 • Priključak za cevi sa obe strane sa prirubnicom, uključujući i kapilarnu cev od 1000 mm
Šifra Naziv artikla
 • DN
 • Dim.
 • I/h
 • Pak.
1 4007 13 Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F
 • 25
 • 1
 • 200-4000
 • 1
1 4007 14 Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F
 • 32
 • 250-4250
 • 1
1 4007 15 Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F
 • 40
 • 750-9000
 • 1
1 4007 16 Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F
 • 50
 • 2
 • 750-9000
 • 1
1 4007 17 Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F
 • 65
 • 750-10000
 • 1
1 4007 18 Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama 4007 F
 • 80
 • 3
 • 750-12000
 • 1
 

KAT_PROJECT