Feel the Water
Dugački navojni nastavak sa konusom

6218

Dugački navojni nastavak sa konusom

 • Bez navrtke
 • Konusno zaptivanje
 • Po potrebi se može skraćivati
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
1 6218 00 Dugački navojni nastavak
 • 3/8 x 40
 • 20
1 6218 01 Dugački navojni nastavak
 • 1/2 x 76
 • 20
1 6218 02 Dugački navojni nastavak
 • 3/4 x 70
 • 20
 

KAT_PROJECT