Feel the Water
Dugački navojni nastavak sa konusom

6218

Dugački navojni nastavak sa konusom

 • Bez navrtke
 • Konusno zaptivanje
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
1 6218 11 Dugački navojni nastavak
 • 1/2 x 39
 • 20
1 6218 21 Dugački navojni nastavak
 • 1/2 x 42
 • 20
1 6218 31 Dugački navojni nastavak
 • 1/2 x 48
 • 20
1 6218 41 Dugački navojni nastavak
 • 1/2 x 36
 • 20
1 6218 51 Dugački navojni nastavak
 • 1/2 x 76
 • 20
 

KAT_PROJECT