Feel the Water
Priključak za lemljenje sa konusom

6235

Priključak za lemljenje sa konusom

 • Konusno zaptivanje
 • Navrtka i priključak za lemljenje
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
1 6235 10 Priključak za lemljenje
 • 5/8
 • 20
1 6235 12 Priključak za lemljenje
 • 1
 • 20
1 6235 21 Priključak za lemljenje
 • 3/4
 • 20
1 6235 31 Priključak za lemljenje
 • 3/4
 • 20
1 6235 41 Priključak za lemljenje
 • 3/4
 • 20
 

KAT_PROJECT