Feel the Water

Radijatorski ventil

Koji su osnovni tipovi radijatorskih ventila?

Postoje dva tipa termostatskih ventila:

 • 1. Termostatski ventil sa prednameštanjem
 • 2. ermostatski ventil bez prednameštanja

 

 

Šta je to prednameštanje (dupla regulacija) na radijatorskom ventilu?

 

Prednameštanje predstavlja ograničavanje protoka kroz grejno telo radi hidrauličkog balansiranja sistema. Svako grejno telo, prema snazi, ima potreban protok koji treba zadovoljiti. Prednameštanje se određuje u odnosu na pad pritiska i protok iz tehničkih listova, takođe postoje i kartice sa preporučenim vrednostima u odnosu na pad pritiska i snagu grejnog tela.

Na ventilu bez prednameštanja ne postoji mogućnost regulacije protoka.

 

 

Koji su osnovni tipovi HERZ radijatorskih ventila?

 

U HERZ-u postoje dva tipa radijatorskih ventila:

 • 1. HERZ GP radijatorski ventil sa prednameštanjem i bez prednameštanja
 • 2. HERZ AS radijatorski ventil sa prednameštanjem

 

 

Da li na HERZ radijatorskim ventilima može da se montira termostatska glava ?

Samo na HERZ AS radijatorskim ventilima, zamenom radijatorskog uloška HERZ AS ventila sa termostatskim uloškom postoji mogućnost montaže termostatske glave. Kod HERZ GP ventila ta mogućnost ne postoji što čini i osnovnu razliku između ova dva tipa radijatorskih ventila.

 

 

Koji su osnovni tipovi HERZ radijatorskih ventila?

 

U HERZ-u postoje dva tipa radijatorskih ventila:

 

 • 1. Ventil zatvoriti
 •  
 • 2. Učvrsni vijak ručnog točka odvrnuti i skinuti ručni točak
 •  
 • 3. Učvrsnu navrtku šestougaonim ključem SW 1,5 otpustiti.
 •  
 • 4. Navrtku do kraja zavrnuti u smeru kazaljke na satu, odgovara stepenu prednameštanja V = 0.
 •  
 • 5. Podešavanje željenog stepena prednameštanja: Navrtku u suprotnom smeru kazaljke sata okrenuti, jedan zaokret odgovara jednom stepenu prednameštanja prema HERZ-dijagramu propisa; V = 2 odgovara 2 zaokreta itd.
 •  
 • 6. Navrtku osigurati srednjim pritezanjem fiksnog vijka.
 •  
 • 7. Postaviti ručni točak i stegnuti vijkom.
 •  

Prednameštanje GP ventila

 

prevod24