Feel the Water

CAD blokovi

Elektronski regulatori temperature

 

Hvatači nečistoća

 

 

H-Ventili

 

 

Kuglasti ventili za gas

 

Filter za gas

 

Izolacijski komad

 

 

Kuglasti ventil-ugaoni 1236210-1237211

 

 

Kuglasti ventil 1230001-1230009

 

 

Kuglasti ventil 1230201-1230203

 

 

Kuglasti ventil 1230211-1230213

 

 

Kuglasti ventil 1230400-1230406

 

 

Kuglasti ventil 1230410-1230414

 

 

Kuglasti ventil_1230011-1230014

 

 

Kuglasti ventili za grejanje

 

Kuglasti ventil za punjenje i pražnjenje

 

Kuglasti ventili MODUL

 

 

Ormarići

 

 

PIP slavine

 

 

Povratni ventili-navijci

 

 

Pressfiting

 

 

Radijatorski ventili

 

 

Razdelnici i sabirnici

 

 

Regulacioni ventili

 

Kombi ventili

 

Prestrujni ventil

 

 

Prirubnički i navojni regulacioni ventili

 

 

Regulacioni ventili za pitku i sanitarnu vodu

 

 

Regulatori dif pritiska

 

 

Termostatski regulacioni ventili

 

 

Steznice

 

 

Switch fix

 

 

Termomotori

 

 

Termostatska glava sa nalegajućom sondom

 

 

Termostatske glave

 

 

Termostatski set (ventil_term glava)

 

 

Termostatski ventili

 

Termostatski ventil bez prednameštanja

 

Termostatski ventili sa maksimalnim protokom

 

 

Termostatski ventili sa prednameštanjem

 

 

Trokraki ventili

 

 

Uronski ventili

 

 

Usponski ventili

 

 

Zaustavni ventili