Feel the Water
Merni instrument SMART-2/ SMART-4

8904

Merni instrument SMART-2/ SMART-4

Merni instrument SMART-2

Elektronski uređaj za merenje diferencijalnog pritiska na regulacionim ventilima u sistemima grejanja i hlađenja. Sastoji se od senzora za merenje i mernog računara- prenos podataka putem Bluetooth-a. U bazi programa nalaze se svi poznati proizvođači ventila. Svi izmereni podaci se mogu sačuvati u memoriji mernog računara. Li-ion baterija, creva sa brzim priključcima, software i priručnik na CD-u, merne iglice 1 0284 00 i produžeci 1 0284 10 su u isporuci. Napajanje Li-ion baterije 230 V ili preko USB konekcije. Temperatura radnog medijuma -30 do +120 °C, maks. diferencijalni pritisak 10 bar. Preporučuje se godišnja kalibracija i održavanje.

Merni instrument SMART-4

    kao i 1 8904 02 sa dodatnim funkcijama:
  • uređaj za merenje temperature sa priborom
  • korekcija izmerenih vrednosti kada se u instalaciji koristi antifriz
  • grafički prikaz izmerenih vrednost
  • merenje snage
Šifra Naziv artikla
  • Pak.
1 8904 02 Merni instrument SMART-2
  • 1
1 8904 04 Merni instrument SMART-4
  • 1
 

KAT_PROJECT