Feel the Water
Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi

6098

Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi

Sastoji se od:

 • cevnog nastavka
 • steznog prstena
 • navrtke G 3/4 sa konusom
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
1 6098 18 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 10 x 1,3
 • 10
1 6098 02 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 14 x 2
 • 10
1 6098 16 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 15 x 2,5
 • 10
1 6098 03 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 16 x 2
 • 10
1 6098 13 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 16 x 2,25
 • 10
1 6098 04 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 17 x 2
 • 10
1 6098 05 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 17 x 2,5
 • 10
1 6098 07 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 18 x 2
 • 10
1 6098 06 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 18 x 2,5
 • 10
1 6098 17 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 18 x 3
 • 10
1 6098 08 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 20 x 2
 • 10
1 6098 20 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 20 x 2,25
 • 10
1 6098 10 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 20 x 3,5
 • 10
1 6098 11 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 20 x 2,5
 • 10
1 6098 09 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 20 x 2,8
 • 10
1 6098 19 Steznica za višeslojne cevi 3/4 za PE-X, PB- i višeslojne cevi
 • 20 x 3,4
 • 10
 

KAT_PROJECT