Feel the Water

HERZ - Separator vazduha i hvatač nečistoća

  • Kućište napravljeno od DZR mesinga,
  • Integrisan magnet za odvajanje feromagnetskih čestica,
  • Kuglasti ventil na dnu služi za odvajanje prljavštine,
  • Rotirajući priključak za instalaciju kako na vertikalnim tako i na horizontalnim vodovima,
  • Maksimalni pritisak: 10 bar,
  • Radni pritisak: 6 bar,
  • Max. radna temperatura: 110 °C (bez pare)

Separator vazduha i hvatač nečistoća namenjen je ugradnji na grejni ili rashladni krug (potisni ili povratni vod). Ovo sprečava zagušenja i oštećenja sistema grejanja ili hlađenja i obezbeđuje njegovu povišenu efikasnost.

Separator vazduha ima veliku sabirnu komoru, kojom se smanjuje brzinu strujanja vode. Na taj način se u njemu odvajaju vazdušni mehurići, podižu i konačno odstranjuju kroz ventil za odvazdušenje.

Optimalni dizajn smanjenjenjem protoka osigurava da se mulj efikasno odvaja odvojiti i izbacuje preko kuglastog ventila sa donje strane.

HERZ separator vazduha i hvatač nečistoća sadrži integrisan magnet za zadržavanje feromagnetnih čestica koje se nalaze u vodi i njihovo otklanjanje bez pražnjenja sistema.

U zavisnosti od grejnog ili rashladnog medijuma i radnih uslova sistema, HERZ separator vazduha i hvatač nečistoća zahteva periodično održavanje. Baza ili komora za sakupljanje se mogu ukloniti, a unutrašnji element se može izvući radi čišćenja.

Ispravnost magneta bi trebalo periodično proveravati.