Feel the Water

Voda je naša

Vodeni balans

Čini se da na našoj plavoj planeti, Zemlji vode ima u izobilju.Procenjena zapremina vode na Zemlji od 1,4 milijarde kubnih kilometara (prema Adamu Nimanu) zapravo zvuči ogromno. Međutim, samo oko 2,5% od toga, oko 35,1 miliona km³, je slatka voda. Slatka voda je, s druge strane, 69% vezana kao led, 30% je podzemna voda, a preostalih 1% je stajaća i tekuća voda. U Austriji je vodni bilans jasno pozitivan. Od približno 76,4 milijarde raspoloživih kubnih metara godišnje, oko 2,2 milijarde m³ godišnje, odnosno oko 3%, koriste industrija, trgovina, poljoprivreda i domaćinstva. U proseku, svaki stanovnik Austrije dnevno u domaćinstvu koristi oko 130 litara vode za piće. 50% vode za piće dolazi iz podzemnih voda, a 50% od izvorske vode. Voda nije svuda toliko dostupna. Prosečno indijsko domaćinstvo mora da se zadovolji sa 25 litara dnevno.

Zakonska regulativa kvaliteta vode za piće

U mnogim zemljama širom sveta, kvalitet vode za piće je nizak kao i količina. S druge strane, austrijska voda za piće je odličnog kvaliteta. Vodu za piće zakonodavac pravilno definiše kao hranu koja zahteva posebnu zaštitu. Austrijski kodeks o hrani (poglavlje B1) navodi: „Voda za piće je voda koja je pogodna za ljudsku upotrebu u izvornom stanju ili nakon tretmana bez ugrožavanja zdravlja, a koja je besprekorna po mirisu, ukusu i izgledu“. Snabdevači vodom proveravaju i prate vodu za piće do kućnog priključka. Zahtevi za proizvode u instalaciji vode za piće nakon tačke prenosa, vodomera, dugo nisu bili regulisani pravilnikom.

Instalacioni simbol ÜA

Uredbom Austrijskog instituta za građevinsku tehnologiju 15. marta 2019. godine, austrijski zakonodavac je jasno odredio da cevi, armature i građevinski spojevi u vodovodu za piće unutar zgrade između tačke prenosa i tačke ekstrakcije nakon isteka dvogodišnjeg prelaznog perioda moraju odgovarati ONORMEN seriji B 5014 1-3. Prema ONORM B 5014 1-3 su definisani "senzorni i hemijski zahtevi kao i testiranje materijala u sektoru proizvodnje vode za piće" čime se osigurava da su svi upotrebljeni materijali higijenski perfektni. To znači da ovi materijali nemaju negativan uticaj na vodu za piće i samim tim nemaju štetne efekte po zdravlje. Potvrdu o registraciji izdaje kancelarija za registraciju i dokaz je da je proizvod usaglašen sa propisanom listom dozvoljenih građevinskog materijala i na taj način dokazuje njegovu podobnost za dalju upotrebu u sistemu vode za piće. Tek tada proizvod može imati oznaku ÜA.